نمی دانستم که نامه های عاشقانه

ممکن است به بمبهای ساعتی تبدیل شوند

و اگر به آنها دست بزنم منفجر می شوند

 نمی دانستم که عبارتهای عاشقانه

ممکن است به گیوتینی تبدیل شوند

نمی دانستم که انسان

با خواندن نامه عاشقانه

می تواند زندگی کند

واگر دوباره آنها را بخواند

ممکن است بمیرد...

 #سعاد_الصباح
http://uupload.ir/files/them_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B4%DB%B7-%DB%B4%DB%B6.jpg
♥ سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 10:50 ب.ظ توسط Ftme نظرات()