تبلیغات
↯✘ خـط خطـی هـای یـه روانـی ✘↯ - ♕♛ دلتنـگم ♛♕

تریپای خاص و سنگین مثِ مشکی...

لباس...شلوار.....همه مشکی...

ادکلن خاصی ک بوی تلخش با سیگار قاطی شده...

همیشه کنیاک...گاهی ویسکی...گاهی ودکا...

چایی...قهوه...نسکافه...به هیچ وجه...

همیشه در حال آبِ خوردن...

ساعت 12 شب به بعد تنهایی با ماشین...

مستِ مست...

سیگار فقط مارلبرو...

بعضی شبا ساعت 10 به بعد تنهایی قدم زدن و بی تفاوت سیگار کشیدن...

همش در حال فکر کردن...فکر پشت فکر...

یه لبخندِ خسته...

همیشه و همه جا...گوشه گیر و تنها...

پشت چراغ قرمز و خریدن فال...

مکالمه های تلفنی در حد 1 دقیقه...

بیشتر وقتا خونه...نت...

سر قرار بیتفاوت...ریلکس و بدون هیجان و عجله...

در برابر خیانت و دروغ یه لبخند خسته و یه نگاه پرحرف...

شبا بیدار...روزا خواب...

صبونه و نهار یکی...اما شام تکی...

همه و همه چی یادگاری(فندک...موبایل...ساعت. ..عطر...دستبند...و....)

پیک خوردن در حین مرور کردن خاطرات...

فراموشیه بیش از حد...

بیخیالی...

نشنیدن صدای آمای دوروبرت..

گوش کردن به آهنگای قدیمی...

بغل کردنِ بالش...

بدون خنده...بدون گریه...

آدمایی که هیچی واسشون مهم نیس...

این آدما فقط از دور قشنگ و جذابن..

اگه زیاد جلو این آدما بخندی هوس خنده میکنن اما جاش بغض میکنن...

نزدیک اینجور آدما نباید شد...!.

http://uupload.ir/files/zll1_175.jpg


امشـب هـوای دلـم ابریـست

دلـم هـوای غـم دارد

دلـم تنـگ خاطـراتیست کـه با مرورشـان عذاب میـکشم

عـذاب میـکشم و مرورشـان میـکنم

از ایـن دنـیا بیـذارم اما هـنوز نفـس میـکشم

خسـتم از اینـکه عقـل و روحم هـم سـن نیسـتند

باخـتم و بـاور شروعـی دوبـاره رو ندارم

از ایـن بغـض لعنـتی بیـذارم

 بیـذارم از ایـن آهنگها کـه بر روی زخـم هام نمـک می پـاشـه

زمیـن خوردم و نمیـخام کـه بلـند شـم

خسـتم از بی هدف زندگـی کردن و امیـد نداشتن

هعـی حتـی حـوصـله
 نوشتـن رو هـم ندارم♥ چهارشنبه 4 فروردین 1395 ساعت 09:51 ب.ظ توسط Fatemeh .ツ نظرات()