تبلیغات
↯✘ خط خطیـ هآی منــ ✘↯ - مطالب مرداد 1395

بعضـیآ مون دوستـــ هآیی داریـــم کـه دوســت نیستنــد

چــون معنــی دوستــ بــودن رو درکـــ نـــــکردن

ایــن آدمــا رفیــق هــای خودشــون رو تــوی شرایــط خــوب و بــد

خــوشـــی ها و غــم ها تـــرک کـــردن

گــآهی وقـتا بــه زبون میـــاری کــه میـــخوای تنـــها باشــی

امــا فقــط خـــودتی کـه میــدونی اون لحظـــه نمیــخوای تنــها باشـــی

گاهـی میــگی اگــه طــرز فکـــرم رو عـــوض نکــنم کــه واقعــن داغــــون میـشم

بــرای همیـــن تصـــمیم بــه فراموشـــی کارهاشــــون میــگیری

امـــا خوبــــی هاشـون رو توی ذهنـــت لیســــت میکــنی

تــا بتــونی رابطــه خودتــ رو باهاشـــون حفـــظ کنـــی

امــــــــــــــــــــــــــــــــــا ...

بــا یــه رفــتار دیگــشون ... یــا یـه حــرفــ دیگـه ... دیــگه نمیــتونی

اونــجاست کــه آدم هــوس رفتـــن میــکنن

اونجـــاست کــه دلـــت ازشـــون سیـــــــــاه میـــشه

امـــا بــه روی خودتــ نمیـــاری و بیشتــــر میشکـــنی

آره مهربــونا با خودشـــون مهربـــون نیستــن

امـــا بـــازم روی پای خودشـــون می ایستـــن

اون لحــظه بایـــد بــه خودتــ بگـــی

هــــی دختـــر تـــو قـــوی تر از ایـــن حرفایـــــی

تو برنـــده ای و جـــات تــوی لیـــست بازنــده ها نیـــست

نبایـــد خودتــ رو ببــازی .. تـــو تــا آخـــــر ایــن بــازی اســتوار می مونــی

کـــاری میــکنی کـه از کــارا و رفـتارا و حرفــاشون پشیمون شــن

بهــت میــگن بــد اخـــلاق؟

هــهــ شایــد اگــه جــات بــودن میــگفتن خیــلی خــوش اخــلاقی

هــــی شمــــــــــــــــــــــــــآها

نـــــــــه شــــــــوخــی هاتــــون رو میخـــوام...

نـــــــه دوستـــــی هــاتون رو ...

فقـــط یــه خواهــــــش ؟!

داغـــــــــون ترم نکـــنید

لطـــــفا حــــدتون رو بدونــــید

یــــآ دوســــت خوبــــی باشیـــد

یـــآ تـــــوی زندگیـــــــــــم نباشیـــدhttp://uupload.ir/files/zrm_12.jpg


ادامه مطلب
♥ چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 03:34 ب.ظ توسط Ftme نظرات()